COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly

  • 13. 10. 2021
  • Dezinfekcia rozvodov pitnej vody

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 je veľa podnikov a prevádzok dočasne zatvorených. Práve z tohto dôvodu zostávajú vodovodné systémy v budovách nečinné a pomaly narastá hrozba šírenia Legionely. Majitelia firiem a manažéri by preto mali zaviesť náležité opatrenia na kontrolu tohto rizika.

Vo všeobecnosti by sa mal celý systém prepláchnuť najmenej raz za týždeň, aby sa udržal určitý prietok vody a aby sa minimalizovala pravdepodobnosť stagnácie vody v potrubí. Ak tieto opatrenia nie sú dodržiavané, alebo ak pravidelný režim preplachu systému nie je dodržaný, je potrebné pred opätovným zavedením budovy do prevádzky, rozvody vody hygienicky zabezpečiť.

Potrubie je potrebné prepláchnuť a vyčistiť od nánosu biofilmu, ktorý je zdrojom živín pre baktérie a následne systém vydezinfikovať. Preplach treba vykonávať opatrne, pretože aerosoly stojatej vody môžu byť kontaminované baktériami.

Práve z tohto dôvodu sa odporúča obrátiť sa priamo na špecialistu na úpravu vody, ktorý dokáže posúdiť a vyhodnotiť možné riziká. V opačnom prípade by zamestnanci budovy mohli byť vystavení riziku nákazy nebezpečnou Legionellou, ktorá podobne ako COVID-19 v priebehu niekoľkých dní dokáže vyústiť k zlyhaniu respiračného systému.

Nezáväzná cenová ponuka alebo obliadka priamo u vás doma

Nechajte nám na Vás kontakt a my vás budeme kontaktovať ohľadom ďalších otázok.

Potrebujete pomoc hneď? Zavolajte nám!

Telefonický nás môžete kontaktovať v čase od 8:00-19:00.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...