Domov » COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly

COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly

COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly
Prázdne budovy vystavené riziku šírenia Legionelly

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 je veľa podnikov a prevádzok dočasne zatvorených. Práve z tohto dôvodu zostávajú vodovodné systémy v budovách nečinné a pomaly narastá hrozba šírenia Legionely. Majitelia firiem a manažéri by preto mali zaviesť náležité opatrenia na kontrolu tohto rizika. 

Vo všeobecnosti by sa mal celý systém prepláchnuť najmenej raz za týždeň, aby sa udržal určitý prietok vody a aby sa minimalizovala pravdepodobnosť stagnácie vody v potrubí. Ak tieto opatrenia nie sú dodržiavané, alebo ak pravidelný režim preplachu systému nie je dodržaný, je potrebné pred opätovným zavedením budovy do prevádzky, rozvody vody hygienicky zabezpečiť. Potrubie je potrebné prepláchnuť a vyčistiť od nánosu biofilmu, ktorý je zdrojom živín pre baktérie a následne systém vydezinfikovať. Preplach treba vykonávať opatrne, pretože aerosoly stojatej vody môžu byť kontaminované baktériami.

Práve z tohto dôvodu sa odporúča obrátiť sa priamo na špecialistu na úpravu vody, ktorý dokáže posúdiť a vyhodnotiť možné riziká. 

V opačnom prípade by zamestnanci budovy mohli byť vystavení riziku nákazy nebezpečnou Legionellou, ktorá podobne ako COVID-19 v priebehu niekoľkých dní dokáže vyústiť k zlyhaniu respiračného systému.

Leave a Reply

Your email address will not be published.