Iónizácia medi a striebra = 100% ochrana vody pred Legionellou
24/7 online monitoring a analýza systému
Nekorozívny a nechemický spôsob úpravy vody
Spoľahlivá účinnosť v studennej aj v teplej vode

Myslíte si, že voda z kohútika je vždy 100% bezpečná? Mnohí z nás berú čistú pitnú vodu ako samozrejmosť. Avšak, vysoká kvalita pitnej vody od dodávateľa alebo z vodárni môže byť kompromitovaná počas tranzitu vnútornými vodovodnými systémami budov a ich podmienkami, kde sa pod nánosmi biofilmu môžu ukrývať neviditeľné baktérie ako Legionella alebo Pseudomonas. Tieto nebezpečné mikroorganizmy môžu nepozorovane prežívať vo vašej vode, znižovať jej kvalitu a predstavovať potencionálne zdravotné riziko.

Riešenie Pre Vašu Potrebu: Bezpečná voda v komerčných budovách

Ako majiteľ alebo prevádzkovateľ menšieho či väčšieho objektu, viete, že kvalita vody je nielen zákonnou požiadavkou, ale aj základom vašej prevádzky. S novou vyhláškou MZ SR 91/2023 Z.z. sa kvalita pitnej vody stáva ešte dôležitejšou a správny výber hygienického zabezpečenia rozvodov vody kľúčovým.

Ionizácia medi a striebra s Bifipro® predstavuje inovatívne a udržateľné riešenie dezinfekcie, ktoré efektívne likviduje Legionellu a iné vodné patogény, a to bez vytvárania škodlivých vedľajších produktov alebo poškodenia vodoinštalácie.

Akým spôsobom odstraňujeme Legionellu?

Predstavujeme Vám technológiu Bifipro®, moderný spôsob dezinfekcie pitnej vody, ktorý odstraňuje biofilm v rozvodoch vody a likviduje baktérie Legionella, Pseudomonas, E. Coli a iné prenášané vodou. Pomôžeme Vám dosiahnuť dlhodobú kontrolu nad Legionellou bez rizika vzniku korózie v potrubí. Bifipro® prináša pokročilý online monitorovací systém Bifipro.com, ktorý vám umožňuje pohodlne ovládať a spravovať Váš systém na diaľku. Náš tím špeciálne vyškolených technikov zabezpečuje pravidelnú údržbu zariadenia, čím zaisťuje jeho optimálne fungovanie. Ako súčasť našej služby dostávate pravidelné správy a reporty, ktoré vám poskytnú informácie o prevádzke a stave systému.

Prečo je HW Bifipro® systém výnimočný?

 • Účinný: Technológia ionizácie medi a striebra bola preukázaná ako účinná v rôznych systémoch, podmienkach a teplotách vody. Je účinnejšia než chemické alebo oxidačné alternatívy dezinfekcie pri kontrole baktérii vyskytujúcich sa vo vode.
 • Dlhodobá ochrana: Ióny medi a striebra zostávajú vo vode účinné po dobu 6- 8 týždňov. Ióni ľahko prenikajú do biofilmu, ničia patogény a zamedzujú tak opätovnej kontaminácií rozvodu.
 • Bezpečné a udržateľné: Ióny medi a striebra nevytvárajú škodlivé vedľajšie produkty ani karcinogény a nespôsobujú koróziu potrubia.
 • Jednoduché ovládanie: Systém si sám upravuje výstup na základe aktuálnych podmienok, čo zabezpečuje, že koncentrácia iónov je vždy v súlade so spotrebou vody.
 • Spoľahlivý diaľkový monitoring: Systém monitorovania na diaľku sleduje a zaznamenáva údaje o systéme 24/7. Poskytuje diagnostiku v reálnom čase a upozornenia pred alarmujúcimi situáciami. Zároveň poskytuje kompletnú dokumentáciu potrebnú pre regulačné úrady.
 • Vedecky osvedčené: Stovky nezávislých štúdií hodnotia ionizácia medi a striebra ako najúčinnejšiu metódu dezinfekcie na kontrolu baktérii Legionella, Pseudomonas a mnohých iných.
Popis jednotlivých častí zariadenia nájdete v katalógu.

Ako funguje Bifipro®?

Poznáte silu medi a striebra? Tieto vzácne kovy sú známe svojimi silnými antimikrobiálnymi vlastnosťami. Naša unikátna technológia Bifipro® spočíva v požití elektród vyrobených z čistej medi a striebra. Prostredníctvom elektrolýzy sú ióny týchto kvov pridávané do vody. Precízne elektromagnetické prietokomery kontinuálne merajú prietok vody, na základe čoho sa zvyšuje alebo znižuje koncentrácia iónov medi a striebra v systéme. Ióny medi a striebra nielenže odstraňujú baktérie Legionella ale sú účinné aj voči organickým usadeninám, v ktorých sa mikroorganizmy množia.

Pre aké objekty je HW Bifipro® systém určený?

HW Bifipro® ponúka komplexné zabezpečenie rozvodov vody vo všetkých typoch budov nezávisle od prietoku alebo dimenzie potrubia. Zariadenie je vhodné pre rôzne veľkosti a typy objektov od menších až po rozsiahle komerčné a priemyselné podniky s možnosťou inštalácie na teplú vodu alebo prívod studenej vody čím sa hygienicky zabezpečí celý rozvod vody.

Chcete sa dozvedieť viac ako táto technológia funguje?

S nami sa dá kontaminovanému rozvodu predísť.
Náš tím odborníkov zabezpečuje riešenie a kontrolu tejto problematiky komplexne na kľúč.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Systém máte pod kontrolou aj na diaľku

Online monitoring s Bifipro.com

Systém HW Bifipro® je vybavený monitorovacou jednotkou Bifipro.com, ktorá poskytuje nepretržitý prehľad o stave vašej prevádzky. S Bifipro.com máte možnosť kedykoľvek sa pripojiť online a sledovať aktuálne údaje, analyzovať kvalitu vody a kontrolovať servisné správy. Tento systém zaručuje:

 • Spoľahlivý a bezproblémový chod,
 • Jasné a stručné zobrazenie všetkých kľúčových informácií na úvodnej obrazovke,
 • Neustály prehľad a možnosť kontroly stavu jednotky v reálnom čase,
 • Bezpečný a ľahko použiteľný prístup k reportom, ktoré sú dostupné len pre vás.

Efektívnosť a udržateľnosť

Voda

Je Váš Bifipro® systém 6 mesiacov bez kontaminácie? Preplach potrubia stačí robiť raz za mesiac.

Energie

So systémom Bifipro® môžete bezpečne znížiť teplotu vody na spiatočke zo 60°C na 50°C.

Údržba

So systémom Bifipro® je korózia otázkou minulosti a dávkovanie chemikálií už nie je potrebné.

Práca

WATER TECHNOLOGY ponúka 24/7 online monitorovanie systému s jedinečným Bifipro.com.

Aké riziko spôsobuje kontaminovaný rozvod vody?

Najčastejším a zároveň aj najnebezbečnejším rizikom je skrytá baktéria Legionella, ktorá vzniká v rozvodoch teplej vody bez cirkulácie. Baktériu nie je možné vidieť a predstavuje tak skryté riziko nákazy. Legionella pneumophila spôsobuje tzv. legionársku chorobu alebo pontiackú horúčku.

Ako prevencia voči Liegionelle sa odporúča prehrievať teplú úžitkovú vodu na teplotu aspoň 65-75°C. Takéto teploty však človek dosiahne iba v ohrievači vody a ostatné rozvody, kde teplá voda “stojí”, v ramienkach batérií, perlátoroch či hadičkách ostávajú bez prevencie a sú najčastejším miestom pre vznik a šírenie baktérií.

Ako postupujeme pri riešení problému?

 1. Screening a zhodnotenie technického stavu: Prvým krokom pri riešení problému je vykonať dôkladnú analýzu studnej a teplej vody. To zahŕňa aj technickú obhliadku vodovodného systému a zistenie aktuálneho stavu.
 2. Návrh riešenia: Na základe získaných informácií navrhujeme spôsob úpravy vody. Vypracovávame cenovú ponuku a odporúčame vhodný spôsob úpravy vody pre daný systém. V prípade potreby môžeme tiež navrhnúť riešenie šokovej dezinfekcie pre okamžité odstránenie kontaminácie.
 3. Realizácia: Po schválení navrhovaného riešenia sa prevedie inštalácia systému úpravy vody, odstránia sa mŕtve vety a optimalizuje sa proces distribúcie a výroby pitnej vody.
 4. Vypracovanie postupu pre riadenie rizík zásobovania pitnou vodou: Vytvárame prevádzkový poriadok(SOP) pre kontrolu a riešenie prípadnej kontaminácie. Navrhujeme miesta pre pravidelný monitoring a pripravujeme plán úpravy rozvodov vody v prípade potreby.
 5. Monitoring: Dôležitou súčasťou je pravidelný monitoring a zabezpečenie systému bez prítomnosti kontaminácie. Sme tu, aby sme zabezpečili, že voda v systéme je vždy bezpečná a kvalitná.

Prispôsobené Riešenia

Vo WATER TECHNOLOGY ponúkame riešenia prispôsobené špecifickým potrebám Vašej budovy. Bez ohľadu na veľkosť alebo komplexnosť Vášho systému, naše technológie zabezpečia, že Vaša voda bude vždy spĺňať najvyššie štandardy.

Pracujeme po celom Slovensku

Vyriešte problém s kvalitou vody vo vašom objekte už dnes!

Na emaily reagujeme
štandardne do 24 hodín.

Potrebujete pomoc hneď? Zavolajte nám!

Telefonický nás môžete kontaktovať v čase od 8:00-19:00.

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky ohľadom úprava vody s HW Bifipro® systémom
Ako funguje Ionizáciaa na báze medi a striebra?

Úprava vody na báze medi a striebra je elktrolitický proces, pri ktorom sú ióni medi a striebra vylučované do vody. Kladne nabité ióni sa naviažu na prirodzene záporne nabitú bunkovú stenu baktérie a následne dochádza k rozpadu mikroorganizmu.

Prečo je iónizácia medi a striebra lepšia ako iné spôsoby úpravy vody?

Iónizácia je narozdiel od iných metód účinná v studenej aj teplej vode. Jedná sa o spôsob zabezpečenia vody bez davkovania chémie do systému a bez vzniku akýchkoľvek nebezpečných a zdraviu škodlivých vedľajších produktov. Ióni uvoľnené vo vode sú v používanom množstve bezpečné na konzumáciu pre ľudí a nenarušujú kvalitu vodovodného potrubia.

Máme systém s cirkuláciou túv. Prečo to nie je postačujúce na kontrolu vzniku baktérii?

Voda v systéme cirkuluje pri teplote približne 60°C. Vysoká teplota znižuje celkové množstvo baktérií. Voda však nemôže byť ďalej distribuovaná pri takejto vysokej teplote kvôli riziku obarenia. Horúca voda účinne odstraňuje baktérie vrámci cirkulačného potrubia, ale pred dodaním do výstupných miest musí byť voda ochladená. V tejto fáze sa horúca voda zmiešava s neupravenou studenou vodou a vytvára ideálne podmienky pre rast baktérii tesne pred dodávkou vody určenej na ľudskú spotrebu.

Do systému už dávkujeme chlór. Prečo to nie je postačujúce?

Chlór je látka s obmedzenou účinnosťou. Vo vode reaguje s organickými a anorganickými zlúčeninami, ktoré spôsobujú jeho rýchly rozklad. Následne dochádza k tvorbe vedľajších produktov dezinfekcie – trihalometánov, ktoré sú karcinogénne a majú neprieznivý vplyv na reprodukciu a vývoj.

EÚ stanovuje povolené množstvo chlóru vo vode, aby nedochádzalo k tvorbe vedľajších produktov. V rámci týchto nariadení nie je povolená dávka chlóru postačujúca na odstránenie vodných patogénov ako Legionella, Pseudomonas, mykobaktérie a iné. Rovanko mnohé štúdie dokazujú negatívny dopad chlóru na potrubia, ktoré jeho vplyvom korodujú.