Čistenie potrubia
Ako čistenie prebieha?

Dohodneme sa s vami na termíne. Obvykle dokážeme prísť do 48 hodín. Ak sa jedná o pohotovosť, prídeme v najskoršom možnom čase. Dohodneme sa s vami na najskoršom možnom termíne. Havarijné stavy vieme riešiť ešte v ten istý deň. Po príchode ihneď začneme identifikáciou problému. V prípade, že sa jedná o závažnejší problém (napr. poškodené potrubie), sme schopní okamžite realizovať alternatívne riešenie. Ak ide “len” o znečistenie, pokračujeme s čistením.

Koľko čistenie trvá na bežný rodnný dom?

Po čistení nastavíme systém tak, aby bola jeho prevádzka čo najefektívnejšia. Vysvetlíme Vám prečo problém vznikol a ako je možné mu v budúcnosti predísť. Systém dopustíme inhibítorom a dezinfekciou aby voda v kúrení ostala čo najdlhšie bez vzniku usadenín a rias. Celkové čistenie trvá od 2 do 5 hodín pri bežnom zanesení.Odporúčame systém čistiť aspoň každé dva roky, tak aby sa predišlo drahším a časovo náročnejším čisteniam či výmenám komponentov.

Bude pri čistení v dome zima? Ako dlho sa nebude kúriť?

Jednoduchšie problémy sa dajú vyriešiť už v priebehu niekoľkých hodín. Presný čas odstávky určíme po začatí prác. Počas čistenia nie je potrebná vaša prítomnosť a môžete sa venovať inej činnosti. Stačí nám prístup k potrebným častiam domu. Než odídeme, všetko po sebe upraceme a vrátime do pôvodného, no funkčného stavu.

Koľko stojí vyčistenie podlahového kúrenia ak mám cca 10 okruhov?

Čistenie účtujeme v hodinovej sadzbe, dopravu a spotrebovaný materiál. Hodinová sadzba za čistenie kúrenia je 55€/hod za prácu dvoch technikov. Doprava je účtovaná za cestu tam aj späť 0,5€/km. Celková cena na bežný bungalov je približne 200-300€ vrátane dopravy a inhibítoru do kúrenia. Stáva sa že je systém v poriadku a práca trvá 30min – v tomto prípade sa účtuje len „všimné“ za výjazd…

Čistíte vykurovacie systémy aj väčších budov?

Áno, vieme, že každá sekunda prerušeného fungovania budovy pre vás znamená nespokojných užívateľov a neraz aj stratený zisk. Dokážeme preto rýchlo a efektívne riešiť i havarijné stavy a dostať vašu budovu do plne funkčného stavu. Poradíme vám, ako fungovať ekonomickejšie – či už vďaka efektívnejšiemu kúreniu, alebo ochrane rozvodov, batérií i spotrebičov pred poškodením znečistenou vodou.

Úprava vody s ICA systémom
Ako funguje Ionizácia na báze medi a striebra?

Úprava vody na báze medi a striebra je elktrolitický proces, pri ktorom sú ióni medi a striebra vylučované do vody. Kladne nabité ióni sa naviažu na prirodzene záporne nabitú bunkovú stenu baktérie a následne dochádza k rozpadu mikroorganizmu.

Prečo je iónizácia medi a striebra lepšia ako iné spôsoby úpravy vody?

Iónizácia je narozdiel od iných metód účinná v studenej aj teplej vode. Jedná sa o spôsob zabezpečenia vody bez davkovania chémie do systému a bez vzniku akýchkoľvek nebezpečných a zdraviu škodlivých vedľajších produktov. Ióni uvoľnené vo vode sú v používanom množstve bezpečné na konzumáciu pre ľudí a nenarušujú kvalitu vodovodného potrubia.

Máme systém s cirkuláciou túv. Prečo to nie je postačujúce na kontrolu vzniku baktérii?

Voda v systéme cirkuluje pri teplote približne 60°C. Vysoká teplota znižuje celkové množstvo baktérií. Voda však nemôže byť ďalej distribuovaná pri takejto vysokej teplote kvôli riziku obarenia. Horúca voda účinne odstraňuje baktérie vrámci cirkulačného potrubia, ale pred dodaním do výstupných miest musí byť voda ochladená. V tejto fáze sa horúca voda zmiešava s neupravenou studenou vodou a vytvára ideálne podmienky pre rast baktérii tesne pred dodávkou vody určenej na ľudskú spotrebu.

Do systému už dávkujeme chlór. Prečo to nie je postačujúce?

Chlór je látka s obmedzenou účinnosťou. Vo vode reaguje s organickými a anorganickými zlúčeninami, ktoré spôsobujú jeho rýchly rozklad. Následne dochádza k tvorbe vedľajších produktov dezinfekcie – trihalometánov, ktoré sú karcinogénne a majú neprieznivý vplyv na reprodukciu a vývoj.

EÚ stanovuje povolené množstvo chlóru vo vode, aby nedochádzalo k tvorbe vedľajších produktov. V rámci týchto nariadení nie je povolená dávka chlóru postačujúca na odstránenie vodných patogénov ako Legionella, Pseudomonas, mykobaktérie a iné. Rovanko mnohé štúdie dokazujú negatívny dopad chlóru na potrubia, ktoré jeho vplyvom korodujú.

Inštalácie čerpadiel
Ako prebieha montáž?

Každé zapojenie je individuálne. Ak je to možné snažíme sa systém osobne obhliadnuť a dohodnúť postup ďalších prác. Každá práca sa dá ale v jednoduchosti zhrnúť do piatich jednoduchých krokov:

 1. Obhliadka miesta realizácie
 2. Odsúhlasenie cenovej ponuky
 3. Inštalácia techniky a pripojenie do systému
 4. Odovzdanie systému a zaškolenie
 5. Užívate si spoľahlivý systém 
Ako dlho trvá montáž?

Inštalácia novej techniky závisí od množstva faktorov ako sú napríklad čerpacia skúška pri odovzdávaní studne, miera pieskovania, množstvo výkopov a rozsiahlosť celkovej inštalácie.

Jednoduchšie inštalácie ale vieme stihnúť už v priebehu 3-5 hodín s pripojením a odovzdaním. Dlhšie inštalácie sa konzultujú vopred a dohodne sa presný časový harmonogram, tak aby ste si vedeli prispôsobiť čas aj vy.

Ako prebieha prípadný servis?

Kompletný servis zabezpečujeme priamo my. Nemusíte volať ďalších technikov ani čakať na zdĺhavé posúdenie záruky. Techniku opravíme priamo na mieste alebo nainštalujeme náhradný kus, tak aby ste nezostali bez vody keď ju najviac potrebujete.

Aký servis je potrebný po odovzdaní techniky?

Systém sa snažíme navrhnúť tak, aby vyžadoval čo najmenšiu možnú údržbu. Tlakové nádoby sa snažím obmedziť na čo najmenšie, alebo ich zo systému úplne redukovať ak je to možné. Z pravidla je potrebné len kontrolovať filtre a pred zimou vypustiť záhradnú vetvu aby nezamrzla voda v potrubí. V prípade záujmu aj túto službu vieme pre vás zabezpečiť my.

Robíte aj systémy pre zachytávanie dažďovej vody?

Áno! Systémy vieme navrhnúť a realizovať komplexne od zvedenia dažďovej vody po pozemku až po kompletné vyhotovenie vodoinštalácie v dome.

Aké čerpadlá používate?

Čerpadlá a frekvenčné meniče používame od výrobcov, od ktorých techniku priamo dovážame na slovenský a český trh. Takto vieme zabezpečiť kvalitu a vieme presne čo každý kus vydrží.

Koľko stojí montáž?

Posúdiť cenu vopred je veľmi ťažké, nakoľko sa môže líšiť podľa použitia drobného materiálu, výšky hladiny v studni alebo spôsobu využitia.

Cena práce za inštaláciu čerpadla a pripojenie do systému je 250€ bez DPH. Cena sa však môže líšiť v závislosti od rozsahu prác. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Dezinfekcie a čistenia potrubia
Je čistenie potrebné aj pokiaľ je voda nezávadná?

Často sa stretávame s hláškami od zákazníkov ako napríklad – „Tá voda je vynikajúca, veď ju pil aj môj dedo a dožil sa 95 rokov“ – Toto je moja obľúbená hláška… Piť ju síce mohol ale pred 50-timi rokmi boli tie potrubia nové a v studni nebol problém s baktériami a tobôž nie s často až alarmujúcim množstvom pesticídov, herbicídov a baktérií v studni.

Typické príznaky, že je potrebné potrubie vyčistiť sú:

 • Znížený prietok vody na niektorých vodovodných kohútikoch
 • Neustále nečistoty v potrubí
 • Kal vo vode v rôznych časových intervaloch, ktorý sa prejavuje ako piesok, alebo sfarbenie vody
 • Znížená chuť vody po pretečení v potrubí
 • Zápach vody
 • Časté upchávanie perlátorov alebo vodovodných batérií a rohových ventilov
Ako čistenie rozvodu vody prebieha?

Začíname vždy najšetrnejším spôsobom – preplachom potrubia vysokým prietokom. V závislosti od potreby sa do vody mieša vzduch, ktorý vytvára jemné tlakové rázy, ktorými pomaly obrusuje mechanické nečistoty vodného kameňa a hrdze čím postupne prietok zvyšuje.

Je potrebné potrubie dezinfikovať aj po čistení?

Áno! Po čistení je vždy nutné vykonať dezinfekciu potrubia. Na potrubí je vždy vytvorený biofilm, jemný povlak, ktorý obaľuje celé potrubie zvnútra. Pod biofilmom následne vzniká ideálne prostredie pre následný rast baktérií a vírusov. Pri pozinkovaných potrubiach vzniká často korózia, ktorá je umocňovaná často vysokým obsahom železa a mangánu vo vode.

Ako dlho to trvá?

Bežný rodinný dom vieme vyčistiť a vydezinfikovať v priebehu jedného pracovného dňa. Často však čistenie nie je nutné a problém býva schovaný v upchaných filtroch, rohových ventiloch či zničených flexihadičkách pod batériami. Dezinfekcia musí byť následne v potrubí minimálne 1 hodinu. Celá práca trvá bežne od 3-8 hodín.

Pri čistení a dezinfekcií väčších prevádzok s počtom odberných miesto >50 je vždy čistenie individuálne a závislé od možnosti uzavretia rôznych vetiev a dostupnosti vodovodných batérií.

Kedy je účinná a potrebná dezinfekcia?

ezinfekcia potrubia je potrebná vždy v prípade zvýšeného počtu kontaminantov v potrubí. Šoková dezinfekcia bezchlórovým prípravkom PolyPIPE je účinná už v priebehu jednej hodiny a voda je po preplachu potrubia okamžite použiteľná.

Dezinfikujete a čistíte potrubia v rodinných domoch?

Áno, čistenie aj dezinfekciu vykonávame v akejkoľvek budove. Musí byť sprístupnený prívod vody a všetky odberné miesta v budove.

Dezinfikujete aj rozvody v hoteloch alebo kancelárskych priestoroch?

Áno. Špecializujeme sa práve na objekty s akútnymi problémami. Počas dezinfekcie je úžitková voda stále k dispozícií a nie je potrebné budovu úplne odstaviť od prevádzky. V niektorých prípadoch je možné baktérie odstrániť aj bez šokovej dezinfekcie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

Koľko stojí čistenie potrubia?

Cena za čistenie a dezinfekciu potrubia je veľmi individuálna. Nakoľko vždy závisí od stupňa kontaminácie a v akom štádiu sú rozvody. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte alebo nám vo formulári nižšie napíšte vaše číslo a my vás kontaktujeme.

Pracujeme po celom Slovensku

Vyriešte problém s kvalitou vody vo vašom objekte už dnes!

Na emaily reagujeme
štandardne do 24 hodín.

Potrebujete pomoc hneď? Zavolajte nám!

Telefonický nás môžete kontaktovať v čase od 8:00-19:00.

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...