Legionella v rozvodoch vody

Vodovodné potrubia poskytujú ideálne podmienky pre rast baktérií. Mŕtve vetvy, nedostatočná cirkulácia vody, či korózia v potrubí prispieva k tvorbe biofilmov, ktoré chránia baktérie. Bez správnej údržby sa môžu baktérie premnožiť a slúžiť ako zdroj rôznych infekcií.

Čo je Legionella a prečo by ste sa mali mať na pozore?

Legionella je baktéria, ktorá sa bežne vyskytuje v prírodnom prostredí, no za určitých podmienok dokáže preniknúť do vodovodných systémov, kde nachádza priaznivé podmienky pre svoj rast. Ak sa dostane do ľudského organizmu, môže spôsobiť nebezpečné ochorenia známe ako legionellóza.

Najzávažnejšou formou legionellózy je takzvaná legionárska choroba - život ohrozujúci zápal pľúc, ktorý ohrozuje všetkých, ale je obzvlášť nebezpečný pre starších ľudí, fajčiarov a osoby s oslabenou imunitou. Menej závažnou, no stále nepríjemnou formou je Pontiacka horúčka, ktorá sa prejavuje príznakmi podobnými chrípke.

Ideálne podmienky pre rast legionell v rozvodoch vody:
Môže byť vaša budova v ohrození?

Legionelly milujú teplé a vlhké prostredie. Ak vaše rozvody vody nie sú správne prevádzkované a udržiavané, môžu sa stať rajom pre tieto nebezpečné baktérie. Medzi faktory, ktoré podporujú rast legionell patria:

Teplota vody
Optimálne podmienky pre rast legionell sú v rozmedzí od 20 do 45 °C.

Stagnácia
Nízky prietok a stagnujúca voda v potrubí zvyšuje riziko vzniku legionell.

Biofilm
Slizovitý nanos slúži ako úkryt a zdroj živín pre pre batérie legionella.

Sedimenty
Vodný kameň a nečistoty vo vode vytvárajú miesta pre zachytávanie biofilmu.

Ktoré miesta sú rizikové pre expozíciu legionellám?

Legionelly sa môžu šíriť v podobe drobných kvapôčok vody, známych ako aerosól. K nákaze dochádza vdýchnutím takéhoto kontaminovaného aerosólu do pľúc. Riziko infekcie je prítomné všade tam, kde sa vytvára vodný aerosol zo zariadení napojených na vodovodný systém ako sú:

Vysokorizikové budovy: Chráňte zdravie svojich klientov a zamestnancov pred nebezpečnými baktériami

Podľa platnej vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. majú majitelia a prevádzkovatelia určitých typov budov zákonnú povinnosť kontrolovať a predchádzať výskytu legionell vo svojich vodovodných systémoch. Medzi budovy, v ktorých sa  najčastejšie vyskytujú nákazy a epidémie spôsobené legionellou vo vode patria:

Zdravotnícke zariadenia a stomatologické ambulancie

Kúpele, wellness centrá a akvaparky

Hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia

Domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov

Administratívne budovy a obchodné centrá

Internáty a detské tábory

Priemyselné podniky

Ako účinne odstrániť legionelly?

Prevencia je vždy lepšia ako liečba, a to platí aj v prípade legionell.  Vo WATER TECHNOLOGY sa špecializujeme na komplexné riešenia, ktoré vám pomôžu minimalizovať riziko kontaminácie vody a predísť nepríjemným následkom. Pomôžeme vám identifikovať potencionálne rizikové oblasti vo vašom vodovodnom systéme a navrhneme optimálne riešenia prispôsobené pre vašu budovu:

Analýza a hodnotenie rizík rozvodov vody

Pravidelné a strategické testovanie vody na legionelu

Návrh a implementácia preventívnych opatrení

Predchádzanie stagnácii vody a nedostatočnej cirkulácií

Pravidelné a regulované odpúšťanie vody

Udržiavanie odporúčanej teploty vody

Školenia a konzultácie

Inštalácia technológie kontinuálnej dezinfekcie vody

Kde začať?

Vo WATER TECHNOLOGY sa snažíme o to, aby bol pre vás boj s legionellou čo najjednoduchší a najefektívnejší. Pri navrhovaní preventívnych opatrení vychádzame z najnovších vedeckých poznatkov a technologických možností. Našim cieľom je poskytnúť našim klientom spoľahlivé a efektívne riešenia, ktoré minimalizujú riziko kontaminácie vody legionellami a zabezpečia tak zdravé a bezpečné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov budov.

Chcete vedieť ako odstrániť legionellu vo vašej budove?

Pomôžeme vám zabezpečiť čistú a nezávadnú vodu bez legionell, bez zbytočných a drahých investícií. Využite našu bezplatnú konzultáciu a zistite viac o našich službách.

Zadajte vaše telefónne čislo.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Pracujeme po celom Slovensku

Vyriešte problém s kvalitou vody vo vašom objekte už dnes!

Na emaily reagujeme
štandardne do 24 hodín.

Potrebujete pomoc hneď? Zavolajte nám!

Telefonický nás môžete kontaktovať v čase od 8:00-19:00.

Zadajte vaše celé meno.
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ...

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky ohľadom dezinfekcie a čistenia potrubia
Čo je Legionella a prečo je dôležité riadiť ju v domových rozvodných systémoch?

Legionella je baktéria, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné problémy v domových rozvodných systémoch. Riadenie jej množenia je dôležité na minimalizáciu rizika vzniku legionárskej choroby a iných vodou prenosných ochorení.

Pre koho je zavedenie manažmentu rizík povinné?

Zavedenie manažmentu rizík je povinné pre majiteľov alebo prevádzkovateľov budov, ktoré sú klasifikované ako prioritné priestory, podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva.

Kde sa vykonáva analýza a hodnotenie rizík v domových rozvodných systémoch?

Analýza rizík sa vykonáva prioritne v budovách ako nemocnice, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia a ďalšie prioritné priestory.

Ako prebieha analýza a hodnotenie rizík domových rozvodných systémov?

Proces analýzy a hodnotenia rizík v domových rozvodných systémoch zahŕňa identifikáciu situácie, dôkladný audit budovy, identifikáciu potenciálnych rizík spojených s Legionelou a hodnotenie týchto rizík s cieľom navrhnúť vhodné opatrenia na ich riadenie a minimalizáciu.

Aká je cena služieb analýzy a hodnotenia rizík?

Cena služieb závisí od viacerých faktorov, ako je veľkosť objektu, rozsah vodovodných sietí a ďalšie. Presnú cenovú ponuku poskytneme po úvodnej obhliadke.

Ako môžem kontaktovať odborníkov na Legionellu pre bezplatnú konzultáciu?

Kontaktovať odborníkov na Legionellu pre bezplatnú konzultáciu je možné cez kontaktný formulár alebo telefonicky, čo nájdete na našej webovej stránke.