Domov » Riadenie rizík šírenia Legionelly v zdravotníckych zariadeniach

Riadenie rizík šírenia Legionelly v zdravotníckych zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia sú vystavené obzvlášť vysokému riziku infekcie baktérie legionely. Veľké a komplexné systémy na úpravu vody a vzduchu sú ideálnym rastovým prostredím pre túto patogénnu baktériu.

Nemocnice,kliniky a domovy dôchodcov slúžia zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré sú vysoko vystavené najzávažnejšej forme legionárskej choroby. V dôsledku toho sú zdravotnícke zariadenia podrobené prísnejším kontrolám ako iné typy verejných budov a musia implementovať účinnú stratégiu prevencie.

Pacienti v domovoch dôchodcov, nemocniciach, na klinikách, v opatrovateľských centrách alebo kúpeľných zariadeniach sú častejšie postihnutí chorobami ako zvyšok populácie. Pokiaľ ide o legionelózu, vysoko náchylnou skupinou sú pacienti s imunosupresiou, pacienti po transplantácií alebo pacienti s rakovinou a imunoterapiou. Ohrození sú rovnako aj ľudia vo veku nad 50 rokov, fajčiari, pacienti po operačných zákrokoch alebo so srdcovými a pľúcnymi ťažkosťami. 

Ktoré zariadenia sú zdrojom kontaminácie?

Všetky zásobníky vody a chladiace veže môžu byť kolonizované legionellou. Miesta kontaminácie v nemocnici sú zvyčajne zariadenia, ktoré vytvárajú aerosoly ako sprchy, niektoré klimatizácie, zvlhčovače vzduchu alebo chladiace veže.Nedostatočná údržba a čistenie vodovodného systému sú často zanedbané a na šírenie legionelly má vplyv stojaca voda v mŕtvych vetvách, spoje v potrubí, korózia alebo studená voda nepriamo vystavená vyšším teplotám.

Aký následok môže mať prepuknutie Legionely? A čo to pre zdravotnícke zariadenia znamena?

Pacient s pozitívnym testom na legionellu znamená hrozbu pre chod a reputáciu zdravotníckeho zariadenia. Podľa závažnosti prípadu má hygienik a orgány verejného zdravotníctva prevádzku dočasne uzavrieť pokým kompetentné osoby objekt hygienicky nezabezpečia, čo môže byť nielen finančne ale aj časovo náročné, ak sú nutné aj väčšie stavebné zásahy. 

Vypuknutie legionelózy môže vážne poškodiť meno zdravotnícke stredisko a skomplikovať opätovné budovanie dôvery u pacientov.

Aké sú nariadenia na kontrolu Legionelly v nemocniciach?

Momentálne neexistujú žiadne harmonizované predpisy v oblasti riadenia legionely v zdravotníckych zariadeniach vo svete. Sú usmernenia, ktoré nariaďujú každoročné testovanie vody pomocou metódy ISO 11731 na všetkých kritických miestach. Limit Legionell pre nemocnice a ubytovacie zariadenia by spravidla nemal prekročiť 100 KTJ /100ml. Táto hodnota sa môže byť obmedzená až na 0 KTJ /50m l na nemocničných oddeleniach s pacientmi so zníženou imunitou. 

Kvôli množeniu legionell sú zdravotnícke strediská povinné vykonávať kontroly teploty vody na dennej báze. Studená voda musí byť udržovaná pod 25°C  a teplá voda musí mať hodnotu vyššiu ako 55°C. Zdravotnícke zariadenia musia okrem toho zabezpečiť súlad vodovodných systémov a vykonávať všetky potrebné opravy, aby sa predišlo vytvoreniu prostredia, ktoré napomáha rastu legionelly.

Všetky údržbárske a opravárské práce musia byť zdokumentované a vedené v evidencii verejných zdravotníckych orgánov v prípade prepuknutia choroby.

Strategické a plánované testovanie systému

Pravidelné testovanie vody a mapovanie situácie sú veľmi podstatné opatrenia a veľmi vrelo sú odporúčané. Práve vďaka identifikácii rizikových miest v systéme je možné okamžite podniknúť príslušné kroky v prípade, že hodnoty sú vysoké alebo prekročené. Kompetentné osoby tak môžu rýchlo konať a zabezpečiť optimálne prostredie pre pacientov a personál.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.