Pri dezinfekcií je potrebné napustiť koncentrát do celého rozvodu, tak aby sa zamedzilo pri preplachovaní zmiešaní vody či vynechaní určitej vetvy. Dezinfekcia sa napúšťa od zdroja, alebo resp. v prípade zásobovania mestskou vodou sa napúšťa od vodomeru. Koncentrát sa sfarbí potravinárskym farbivom pre jasné rozlíšenie kde všade sa dezinfekcia dostala. Sfarbený koncentrát sa musí dostať do každého odberného miesta a v systéme ostáva minimálne 3 hodiny pre úplnú elimináciu baktérií a 100% biocidný účinok. V závislosti od dimenzie je potrebné aby voda v niektorých prípadoch cirkulovala v systéme.

Po ukončení dezinfekcie sa odpúšťa voda dovtedy kým nie je priezračne čistá a bez akéhokoľvek sfarbenia. V prípade, že pociťujete u Vás doma, v hotely či administratívnej budove problém s kvalitou vody neváhajte nás kontaktovať a radi prídeme na osobnú obhliadku. Spolu preberieme všetky možnosti odstránenia kontaminácie a dezinfekcie pre opätovné obnovenie plnej prevádzky.

Nepodceňujte kvalitu rozvodov nakoľko ich stav je často alarmujúci a ich zanedbávanie sa môže prejaviť aj u Vás doma.