Prečo sa vyskytujú baktérie v potrubí?

Rozvody pitnej vody sú dynamický systém, ktorý je každodenne zaťažovaný. Napriek tomu si to ľudia často neuvedomujú a berú rozvody vody ako samozrejmosť. Potrubia sú uložené na miestach, ktoré veľa krát nie je vidieť, alebo sú zabudované v stenách či podlahách. Nezávisle od materiálu každé potrubie má určitú dobu životnosti, pričom na každom potrubí sa skracujúca doba životnosti v určitom smere prejaví.

01. Pozinkové potrubie

Voda obsahuje množstvo minerálov a často aj množstvo mechanických nečistôt. V prípade pozinkových potrubí sa na povrchu postupne zachytáva hrdza a vytvára vodný kameň. Takéto hrbolaté a pórovité prostredie je ideálne pre vznik biofilmu či ložísk rôznych baktérií. V kombinácií s obmedzeným či minimálnym prietokom v potrubí vzniká ideálna situácia pre vznik rias a vážnejšiu kontamináciu v potrubí.

02. Plastové potrubie

Pri plastových či plasto-hliníkových potrubiach nastáva veľmi podobný problém avšak prejavuje sa rozdielne. Nakoľko povrch plastových potrubí je veľmi hladký, ak sa na potrubí aj vytvorí “krusta” vodného kameňa po čase sa odlepí a zachytí sa najčastejšie pri redukciách, kolenách či spojoch potrubia. Zhluk nečistôt opäť bráni plnému prietoku a vytvára ideálne prostredie pre vznik baktérií a rias v potrubí.

03. Znížený prietok alebo neoddelenie vetiev potrubia.

Pri väčších dimenziách potrubia, ako sú hlavné prívody do budov či vnútorné rozvody väčších komplexov sa často stáva, že sú niektoré časti využívané menej ako ostatné. Jedným z najlepších príkladov je neoddelenie rozvodov pre hydranty od rozvodov pitnej vody pomocou spätných klapiek. Voda sa v týchto vetvách nehýbe a kysne pri akomkoľvek poklese tlaku príde k jej zmiešaniu a baktérie sa roznenú po celom rozvode.

04. Kontaminácia tlakových nádob a prietokových zariadení

Tlakové nádoby a nádrže sú častým ložiskom baktérií, nakoľko je v nich vysoký objem vody často niekoľko desiatok až stoviek litrov vody bez akéhokoľvek prietoku. Nielen že sa voda nehýbe a opäť kysne rovnako ako v prípade stojatej vody v potrubí, tiež sa môže stať že vak nádoby praskne a voda je v priamom kontakte s plášťom nádoby. Po prasknutí vaku dochádza k ďalšej korózií a kontakte so vzduchom čo len umocňuje pravedepodobnosť vzniku baktérií a rias.

"Nezávisle od materiálu každé potrubie má určitú dobu životnosti, pričom na každom potrubí sa skracujúca doba životnosti v určitom smere prejaví."

Ako predísť znečisteniu a kontaminácií potrubia?

Pre predídenie kontaminácie je dôležité zabezpečiť riadny tok vody na všetky miesta pre pitnú vodu. Je dôležité zabezpečiť čistotu potrubia a čistotu všetkých zdrojov odkiaľ je potrubie napájané.

Špinavé filtračné vložky, zanesený vodomer či použitý starý kus potrubia môže byť len ďalší dôvod, prečo je potrubie zanesené a kontaminované. Napriek tomu, že veľa výrobcov ohrievačov vody má režim pre “dezinfekciu” vody, ktorý pravidelne vodu prehrieva, nie je táto ochrana dostatočná. Baktériu ako Legionelu nevieme teplom úplne vyzabíjať vieme ju len eliminovať na minimum a to tiež až pri teplotách nad 70° - 75°C. Voda sa dostáva do celého rozvodu a aj napriek faktu že sme Legionelu odstránili v ohrievači vody, nový problém nastáva vo vode v trubkách ktorá pomaly chladne. Baktérie Legionely sú schopné svoj počet zdvojnásobiť v priebehu iba 4 hodín pri teplote 20° - 30°C.

Jedným z častých problémov bývajú kontaminované rohové ventily, flexi hadičky či sprchové hlavice. Ich pravidlná výmena a kontrola je opäť často zanedbávaná no veľmi dôležitá a je potrebné ich kontrolovať v pravidelných intervaloch.

Pociťujete niektorý z uvedených problémov?

Zistite viac o čistení podlahového kúrenia a radiátorov a predídite tak náročným opravám a komplikáciam s nefunkčným systémom.

Zdroj vody a jej kvalita v rozvodoch

Neposledným problémom môže byť aj zdroj vody, z ktorého budovu či komplex napájame. Budovy sú veľa krát napojené na studničnú vodu bez akýchkoľvek filtrov a majitelia sa spoliehajú na jej kvalitu len vďaka kontrole kvality pomocou každoročným rozborom. Podložie sa stále mení a čím ďalej tým viac nečistôt sa v zemi nachádza. Je dôležité zapezpečiť dostatočnú filtráciu či úpravu vody, tak aby boli všetky biologické prvky odstránené ihneď na začiatku. Rovnako ak nie ešte dôležitejším krokom je pravidelná kontrola a výmena filtračných vložiek, ktoré zachytávajú všetky nečistoty a opäť sa stávajú ideálnym prostredím pre vznik bakteriálnych ložísk a rias.

Polarita medzi ošetreným povrchom a baktériami.

PolyHMG je nabitý pozitívnym nábojom, ktorý aktívne priťahuje negatívny náboj na povrchu bunečných stien mikroorganizmov – narušuje osmotickú rovnováhu a zabíja všetky mikroorganizmy.

Čo so znečisteným potrubím?

Pokiaľ ste už zistili že je voda kontaminovaná, je potrebné začať s okamžitým riešením, nakoľko sa situácia môže len zhoršovať.

Potrubie je potrebné skontrolovať a zistiť možnú príčinu prečo je rozvod znečistený. Po identifikácií problému ho je potrebné riešiť, spraviť všetky potrebné kroky k tomu aby sa problém nezopakoval na tom istom, alebo podobnom mieste a rozvod dezinfikovať. Pre 100% ochranu rozvodu aj v budúcnosti odporúčame výmenu flexi hadičiek, rohových ventilov a perlátorov, nakoľko sú tieto materiály vystavené vzduchu a miešaniu teplej a studenej vody, kde sa len zvyšuje riziko množenia baktérií.

Polarita medzi ošetreným povrchom a baktériami.

PolyHMG je nabitý pozitívnym nábojom, ktorý aktívne priťahuje negatívny náboj na povrchu bunečných stien mikroorganizmov – narušuje osmotickú rovnováhu a zabíja všetky mikroorganizmy.

Pri dezinfekcií je potrebné napustiť koncentrát do celého rozvodu, tak aby sa zamedzilo pri preplachovaní zmiešaní vody či vynechaní určitej vetvy. Dezinfekcia sa napúšťa od zdroja, alebo resp. v prípade zásobovania mestskou vodou sa napúšťa od vodomeru. Koncentrát sa sfarbí potravinárskym farbivom pre jasné rozlíšenie kde všade sa dezinfekcia dostala. Sfarbený koncentrát sa musí dostať do každého odberného miesta a v systéme ostáva minimálne 3 hodiny pre úplnú elimináciu baktérií a 100% biocidný účinok. V závislosti od dimenzie je potrebné aby voda v niektorých prípadoch cirkulovala v systéme.

Po ukončení dezinfekcie sa odpúšťa voda dovtedy kým nie je priezračne čistá a bez akéhokoľvek sfarbenia. V prípade, že pociťujete u Vás doma, v hotely či administratívnej budove problém s kvalitou vody neváhajte nás kontaktovať a radi prídeme na osobnú obhliadku. Spolu preberieme všetky možnosti odstránenia kontaminácie a dezinfekcie pre opätovné obnovenie plnej prevádzky.

Nepodceňujte kvalitu rozvodov nakoľko ich stav je často alarmujúci a ich zanedbávanie sa môže prejaviť aj u Vás doma.